• Kontrast strony

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2022/2023. Dla uczniów klas ósmych wiąże się to z koniecznością wyboru nowej drogi życiowej i dalszej nauki. Aby pomóc rozstrzygnąć tę istotną kwestię pracownicy pionu rozwoju zawodowego z młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy zorganizowali Drzwi Otwarte pod hasłem „Aktywnie z MCK”.

Jednym z wiodących celów przedsięwzięcia była prezentacja zakresu działalności Młodzieżowego Centrum Kariery, promocja Ochotniczych Hufców Pracy oraz nabór do Hufca Pracy w Brodnicy. Odbiorcami wydarzenia byli uczniowie klas ósmych ze Szkół Podstawowych w Brodnicy.  Ponadto, w trakcie trwania Drzwi Otwartych każda osoba zainteresowana miała możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pracownikami Młodzieżowego Centrum Kariery z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy szkoleń zawodowych.

Ciekawym punktem wydarzenia było spotkanie młodzieży z przedstawicielem jednej z brodnickich firm od lat współpracujących z Ochotniczym Hufcem Pracy – managerem Hotelu Stork – Łukaszem Wróblewskim. Zaproszony gość skupił się głównie na omówieniu nauki w zawodach: kucharz i sprzedawca. Szczegółowo przedstawiono warunki realizacji praktycznej nauki zawodu w firmie oraz zasady naboru na praktyki.

Spotkanie z uczniami klas ósmych stanowiło doskonałą okazję do przedstawienia młodzieży oferty Ochotniczych Hufców Pracy. Wychowawca z Hufca Pracy w Brodnicy omówił ofertę edukacyjną i wychowawczą oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań, wyjścia i wyjazdy czy konkursy. Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy wyjaśniali uczestnikom znaczenie predyspozycji zawodowych oraz innych czynników istotnych podczas wyboru zawodu i szkoły. Ponadto, przedstawione zostały zasady podejmowania pracy krótkoterminowej lub stałej za pośrednictwem MCK.

Młodzież klas ósmych oraz inni zainteresowani bardzo licznie korzystali z porad specjalistów rozwoju zawodowego, aby świadomie i racjonalnie zaplanować swoją dalszą ścieżkę kariery zawodowej.

Wszystkim absolwentom – nie tylko uczniom klas ósmych -  życzymy trafionych wyborów edukacyjno- zawodowych.

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń” - Eleanor Roosevelt