• Kontrast strony

Akcja rekrutacja trwa, a kadra OHP zachęca do korzystania z usług inowrocławskich jednostek podczas tegorocznych drzwi otwartych.

Na chwilę przed zakończeniem roku szkolnego 2022/2023, Młodzieżowe Centrum Kariery wraz z Hufcem Pracy w Inowrocławiu zorganizowało Drzwi Otwarte OHP. Na wydarzenie zostały zaproszone klasy ósme szkół podstawowych, które tłumnie przybyły pod opieką wychowawców. Podczas spotkania została zaprezentowana oferta Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Hufca Pracy. Młodzież mogła obejrzeć filmy promocyjne, które zostały stworzone wspólnie z podopiecznymi OHP, a także zapisać się na badanie predyspozycji zawodowych. Wychowawca Hufca oraz doradca zawodowy przybliżyli młodzieży i opiekunom korzyści płynące z uczestnictwa w OHP i korzystania ze wsparcia kadry rozwoju zawodowego.

Młodzież dopytywała o możliwość kształcenia w szkołach branżowych oraz o możliwość wsparcia na późniejszym etapie edukacji.

- Chciałabym pójść do technikum o profilu sportowo-fizjoterapeutycznym, czy warto? - dopytywała tegoroczna absolwentka Szkoły Podstawowej.

- Jesteśmy bardzo wdzięczne za miłe spotkanie i chcemy serdecznie zaprosić doradców zawodowych na zajęcia dla pozostałych ósmoklasistów i siódmoklasistów w naszej szkole – zaprasza wychowawczyni klasy

Wychowawcy szczególnie zainteresowani byli długofalową współpracą na rzecz młodzieży ostatnich klas.

Podczas spotkania przygotowano dla młodzieży szereg atrakcji, wśród których znalazł się film promocyjny inowrocławskiego Hufca Pracy, możliwość zrobienia testu predyspozycji zawodowych oraz słodki poczęstunek i przede wszystkim miła, rodzinna atmosfera. Na koniec młodzież wzięła udział w loterii fantowej. Troje uczestników spotkania otrzymało pakiety gadżetów.

Młodzieży życzymy przemyślanych wyborów i zapraszamy na konsultacje do MCK!