Jednostki organizacyjne

W ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonują następujące jednostki:

  1. Działające na rzecz rozwoju zawodowego:
  2. Działające na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży: