• Page contrast

Ochotnicze Hufce Pracy

Kujawsko-Pomorska

Wojewódzka Komenda

Aktualności Kujawsko-Pomorskiej WK OHP

Najnowsze wiadomości Kujawsko-Pomorskiej WK OHP

Więcej

Dobrze wiemy czego Ci trzeba, aby ruszyć dalej!

W Ochotniczych Hufcach Pracy dajemy możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Do OHP przyjmujemy osoby w wieku 15-18 lat, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją z pracą i zdobywając konkretny zawód. Uczestnik OHP za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. Młodzież uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym.

Młodzież realizuje przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które pozwala zdobyć umiejętności stanowiące część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu. Trwa ono do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące.

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

UCHWAŁA NR 11/370/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022r.

Dane kontaktowe

EMP_ADDRESS

ul. Poznańska 11/13

87-100 Toruń

EMP_PHONE

(+48) 56 654 70 68 / 69

EMP_EMAIL

kujawsko-pomorska@ohp.pl

Kontakt

Strona internetowa

Facebook