• Page contrast

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP

Beata Gajda

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633-07-06

Główna Księgowa

Monika Gajewska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633-07-06 wew. 18

Zespół Obsługi Finansowej

Z-ca Głównej Księgowej/Kierownik Zespołu - Kinga Mochel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633-07-06 wew. 18

Zespół Kadr, Administracji i Zamówień Publicznych Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kierownik - Mieczysław Krupiczka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633-07-06 wew.14

Zespół Kształcenia, Wychowania i Promocji

Kierownik - Ewa Opałek-Śnieg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633-07-06 wew.20

Zespół Rozwoju Zawodowego i Refundacji

Kierownik - Alicja Słysz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633-07-06 wew. 28

Zespół Programów Europejskich

p.o. Kierownik – Benedykta Mental

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 631-19-36

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP

Dane kontaktowe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633-07-06

www.facebook.com/malopolska.ohp www.malopolska.ohp.pl/pl

Doradca EURES

Krzysztof Borek

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 633 -07-06 w. 28