Żeglowanie po Morzu Bałtyckim – projekt partnerski

ERASMUS plus 2022

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP została zaproszona przez Stadt Lauenburg/Elbe - Amt Lütau Kinder, Jugend, Schule, Sport jako Partner do udziału w projekcie pn.” ŻEGLOWANIE PO MORZU BAŁTYCKIM”. Nasi uczestnicy wyruszyli do Kilonii (niem. Kiel ) w dniu 25 czerwca , natomiast powrót został zaplanowany na 04.07.2023 r. Młodzież będzie uczyła się samodzielności i odpowiedzialności nie tylko za samych siebie ale również za swoich kolegów i koleżanki. Będą podnosili kompetencje językowe, jednak przede wszystkim będą brali udział w wymianie kulturowej pod względem gastronomicznym (nauka gotowania potraw z krajów partnerskich). W projekcie będą także brały udział drużyny z Niemiec i Turcji, z którymi nasi uczestnicy wymienią się swoimi kulinarnymi umiejętnościami przygotowując na zmianę każdego dnia własne dania narodowe.