W ramach projektu „Aktywni Górą” – konsultacje z doradcą zawodowym w Bolesławcu

Projekty Gwarancje FE POWER

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu zaczęły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni Górą”. Celem zajęć jest pomoc młodym ludziom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie, wzmocnienie poczucie własnych kompetencji i umiejętności, określenia celów i oczekiwań, które pozwolą na wybór odpowiednich kursów. Doradca zawodowy zaczął spotkania od indywidualnych rozmów z uczestnikami projektu. Rozmowa pozwoliła na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji uczestników projektu, o przebiegu ich drogi edukacyjno – zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z aktywnym wejściem na rynek pracy. Spotkania przebiegały według określonych faz i etapów z wykorzystaniem specjalistycznych metod i technik. Doradca korzystał z narzędzi doradczych takich, jak: kwestionariusz predyspozycji i zainteresowań zawodowych, kwestionariusz: „Moja Kariera” oraz mocne i słabe strony.

Tekst: Grażyna Mysiak – Doradca zawodowy MCK Bolesławiec
Zdjęcia: Izabela Spychała – Pośrednik pracy MCK Bolesławiec