W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu trwają spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ramach „Aktywni Górą!”

Projekty Gwarancje FE POWER

Podczas spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, w pierwszym etapie przeprowadzona została diagnoza sytuacji zawodowej uczestników projektu. Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym miały na celu analizę potencjału i potrzeb uczestnika, posiadanych przez niego umiejętności, cech osobowości, mocnych oraz słabych stron, zainteresowań, określenie kierunku rozwoju uczestnika. W drugim etapie doradztwa zawodowego doradca zawodowy wraz z uczestnikami określi indywidualny plan działania na czas trwania projektu „ Aktywni Górą!” Zajęcia przebiegają według określonego planu. Spotkania z doradcą dały młodzieży możliwość sprecyzowania indywidualnych potrzeb w celu podjęcia decyzji o wyborze właściwego kursu zawodowego czy też podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Autor tekstu: Beata Markowska – Doradca Zawodowy MCIZ Wałbrzych
Autor zajęcia: Piotr Borkowski – opiekun grupy projektu „ Aktywni Górą!” – 1-30 HP Wałbrzych