Uczestnicy projektu ,,Aktywni górą!” opracowywali Indywidualny Plan Działania

Projekty Gwarancje FE POWER

W lutym br. grupa wychowawcza Hufca Pracy w Ziębicach, przy współpracy doradcy zawodowego pracowała nad projektem indywidualnej ścieżki zawodowej. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, przez uczestnika projektu jest nie lada wyzwaniem. Młodzież musiała wskazać cel strategiczny oraz szczegółowy, uwzględniając poszczególne działania prowadzące do realizacji projektu. Uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym analizowali również trendy na rynku pracy, pożądane umiejętności oraz kompetencje. Doradca zawodowy, w trakcie spotkania motywował uczestników do przedsięwzięć zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych oraz działań do samodzielnej realizacji.

tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
zdjęcia: Klaudia Kaczorowska – starszy wychowawca HP 1-34 w Ziębicach.
Na zdjęciu: doradca zawodowy z uczestnikiem podczas zajęć.

230209 zs2 zdjęcie 2 uczestnik w trakcie spotkania z doradcą zawodowym sporządza IPD