Projekty Gwarancje FE POWER

W ubiegłym tygodniu w jednostkach jeleniogórskiego CEiPM zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Aktywni górą”. Zainteresowanie udziałem w projekcie było bardzo duże, a młodzież chętnie wypełniała z wychowawcami niezbędne dokumenty rekrutacyjne. W HP 1-3 Bolesławiec oraz OSiW Mysłakowice zakończyły się także posiedzenia komisji rekrutacyjnych. Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń dokonano wyboru uczestników poszczególnych grup projektowych, zgodnie w wymogami projektu oraz kryteriami rekrutacyjnymi. Mamy to ! - kandydaci wyłonieni i poinformowani o wynikach. Jesteśmy gotowi do kolejnych działań projektowych a nasza młodzież już nie może doczekać się rozpoczęcia szkoleń i kursów zawodowych, które podniosą ich kwalifikacje oraz zwiększą konkurencyjność na bardzo wymagającym dziś rynku pracy.
Na zdjęciu posiedzenie komisji rekrutacyjnej w OSiW w Mysłakowicach.