Projekty_Gwarancje_FE_POWER.jpg

W Hufcu Pracy w Górze (Dolnośląska WK) odbyły się spotkania rekrutacyjne do projektu „Aktywni Górą!”. Udział w projekcie ma poprawić perspektywy młodego człowieka na rynku pracy. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły uczestniczyć w szkoleniach, które podwyższą ich kwalifikacje zawodowe, pomogą nadrobić zaległości edukacyjne, ale również rozwinąć kompetencje emocjonalno- społeczne tak ważne na rynku pracy. Komisja rekrutacyjna zakończyła swoje działania i zakwalifikowała chętnych spełniających wymagania uczestnictwa w projekcie, tym samym informując kandydatów o ich przyjęciu do projektu „Aktywni górą!”.

Tekst: Karina Uściło – st. wychowawca 1-2 HP Góra
Zdjęcia: Magdalena Gronowicz - st. wychowawca 1-2 HP Góra
Zdjęcie nr 1, 2 – kandydaci wraz z rodzicami podczas rozmów rekrutacyjnych.

221219 g2