Projekty Gwarancje FE POWER

Komisja Rekrutacyjna Hufca Pracy w Ziębicach, w dniu 14.12.2022 r., zakończyła swoją pracę i zakwalifikowała uczestników do projektu „Aktywni górą!” Rekrutacja była poprzedzona spotkaniem z uczniami szkół branżowych klas III. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu promującym projekt i zachęcającym do poszerzenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które pozwolą im być konkurencyjnymi na rynku pracy. Wynikiem spotkania było wpisanie się na listę potencjalnych uczestników projektu „Aktywni górą!", a w konsekwencji udział w rekrutacji. Wyłonieni kandydaci zostali poinformowani o zakwalifikowaniu do projektu i niecierpliwością oczekują na pierwsze spotkanie projektowe.

Tekst i zdjęcia : Klaudia Kaczorowska – wychowawca HP 1-34 Ziębice

Na zdjęciach Rekrutacja do projektu w HP Ziębice

221215 zi2