Projekt Aktywni Górą-spotkanie z psychologiem w przemkowskim Hufcu

Projekty Gwarancje FE POWER 

W 1-13 Hufcu Pracy rozpoczęły się pierwsze zajęcia wsparcia psychologicznego w ramach projektu Aktywni Górą. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią psycholog, która przeprowadziła diagnozę kompetencji społecznych uczestników zakwalifikowanych do projektu. Celem przeprowadzonego testu jest zdiagnozowanie nabytej wiedzy i umiejętności, stanowiącej podstawę do przygotowania młodego człowieka do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności do wejścia na rynku pracy.

Zdjęcie- Uczestnicy projektu podczas spotkania z psycholog.

Tekst: Magdalena Maślankiewicz- wychowawca z 1-13 HP Przemków
Zdjęcia: Magdalena Maślankiewicz- wychowawca z 1-13 HP Przemków