spotkania z doradcą zawodowym w Zgorzelcu

Projekty Gwarancje FE POWER

Grupa wychowawcza ze Zgorzelca realizuje spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni Górą!” Pierwsze spotkania miały na celu diagnozę sytuacji zawodowej, analizę potencjału i potrzeb uczestników. W dalszym etapie zostanie wyznaczona indywidualna ścieżka zawodowa dla każdego uczestnika, pozwalająca zrealizować cele projektowe. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje społeczne, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy.

Tekst i zdjęcie: Joanna Żuber-Żółtowska – starszy wychowawca GW w Zgorzelcu.
Na zdjęciu: Doradca zawodowy z uczestniczką podczas zajęć.