Projekt „Aktywni górą!” – sporządzanie Indywidualnego Planu Działania w Bolesławcu

Projekty Gwarancje FE POWER

Uczestnicy z Hufca Pracy w Bolesławcu realizują spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą!” Podczas trwania projektu została już przeprowadzona diagnoza sytuacji zawodowej oraz analiza potrzeb uczestników. Obecnie sporządzany jest przez doradcę zawodowego z MCK Bolesławiec Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika, który pozwoli zrealizować cele projektowe. Podczas trwania projektu „Aktywni górą!” wychowawca 1-3 Hufca Pracy wspiera i motywuje młodzież do aktywnego korzystania ze wszystkich ścieżek projektu. Udział w projekcie umożliwi młodzieży uzyskanie nowych kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy.

Tekst: Inez Wilas-Jaguszczak, st. wychowawca HP Bolesławiec Grażyna Mysiak, doradca zawodowy MCK Bolesławiec
Zdjęcia: Izabela Spychała, pośrednik pracy MCK Bolesławiec
Na zdjęciach: wychowawca HP Bolesławiec oraz doradca zawodowy MCK Bolesławiec