Projekty Gwarancje FE POWER

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze trwają konsultacje z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni Górą!”. Podczas spotkań indywidualnych doradca przeprowadza z każdym z uczestników projektu diagnozę predyspozycji zawodowych i testy osobowości oraz motywacji do działania. Spotkania przebiegają w miłej i twórczej atmosferze. Według określonego planu i etapów działania. A czas przeznaczony na spotkania zostaje wykorzystany efektywnie.

Tekst: Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze
Zdjęcia: Hanna Nowacka – pośrednik pracy MCK w Górze

230119 go1