Motywacja w Bolesławcu - „Aktywni górą!”

Projekty Gwarancje FE POWER

W Hufcu Pracy w Bolesławcu cyklicznie organizowane są zajęcia z wychowawcą, motywujące do udziału w projekcie „Aktywni górą!” Młodzież zakwalifikowana do udziału w projekcie uczestniczy w bezpłatnych szkoleniach, rozwija kwalifikacje zawodowe oraz podnosi kompetencje społeczne. Młodzi ludzie dzięki takim przedsięwzięciom zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy. Uczestnicy projektu mają już za sobą zajęcia z panią psycholog, nabywanie kompetencji miękkich oraz metamorfozy. Na bieżąco realizowane są także zajęcia z doradcą zawodowym. Młodzież uczestnicząca w projekcie otrzymuje również stypendium szkoleniowe. Przed nami ostatni etap: kursy zawodowe. Projekt „Aktywni górą!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst i zdjęcie: Inez Wilas-Jaguszczak, st. wychowawca HP Bolesławiec

230605 b2 Zajęcia Aktywni górą