Konsultacje z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą!”

Projekty Gwarancje FE POWER

W jednostkach jeleniogórskiego CEiPM kolejny etap działań projektowych „Aktywni górą!”. Każda z jednostek rozpoczęła pierwsze zajęcia w ramach projektu. I tak, OSiW Mysłakowice – indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, natomiast HP 1-3 Bolesławiec diagnozę kompetencji społecznych, czyli spotkanie z psychologiem – faza wstępna. Oznacza to, że wszyscy zakwalifikowani uczestnicy wystartowali z udziałem w projekcie „Aktywni górą!” Zajęcia z doradcą zawodowym w OSiW Mysłakowice na początkowym etapie mają na celu zdiagnozowanie sytuacji zawodowej uczestnika projektu. Służą do tego dostępne narzędzia diagnostyczne, typu kwestionariusz zainteresowań zawodowych, mocne i słabe strony, test osobowości zawodowych, test predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie i wytrwałe dążenie do celu – szkoleń i kursów zawodowych.

Na zdjęciu: doradca zawodowy z uczestnikiem OSIW Mysłakowice

Autor: Magdalena Kęska – specjalista ds. programów CEIPM Jelenia Góra
Zdjęcie: Paulina Ciak – doradca zawodowy MCK Mysłakowice