Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich.

Projekty Gwarancje FE POWER

Zakończył się pierwszy etap indywidualnych spotkań doradcy zawodowego z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w projekcje „Aktywni Górą!” w Ząbkowicach Śląskich. Celem spotkań młodzieży z doradcą zawodowym było przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestników. W trakcie zajęć przeprowadzane były testy, dzięki którym badano predyspozycje i zainteresowania podopiecznych po to, aby jak najlepiej dostosować im dalsze wsparcie oferowane w ramach projektu. Młodzież wykazała spore zainteresowanie zajęciami, chętnie współpracowała z doradcą zawodowym. Spotkania odbyły się w miłej atmosferze. Uczestnicy oczekują na kolejny etap projektu.

artykuł i zdjęcia : Aneta Gudz