„Aktywni Górą” w HP Góra – Spotkanie z psychologiem

Projekty Gwarancje FE POWER

W Hufcu Pracy w Górze rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Aktywni Górą”. Uczestnicy programu spotkali się z panią psycholog, która przeprowadziła diagnozę kompetencji społecznych. Podczas spotkania młodzież wypełniła test psychometryczny. Udział w projekcie daje wiele możliwości uczestnikom w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy. Uczestnicy z niecierpliwością czekają na koleje spotkania, które będą prowadzone przez doradcę zawodowego.

Tekst: Karina Uściło – st. wychowawca 1-2 HP Góra.
Zdjęcie: Zofia Świerszcz – Komendant 1-2 HP Góra.
Zdjęcie– uczestnicy projektu podczas spotkania z psychologiem