„Aktywni Górą” w HP Góra – spotkania indywidualne z opiekunem grupy

Projekty Gwarancje FE POWER

W Hufcu Pracy w Górze trwają indywidualne spotkania wychowawcze z opiekunem grupy. Spotkania te mają na celu motywowanie uczestników do dalszego udziału w projekcie. Takie spotkania są potrzebne by pomóc zrozumieć uczestnikom jak ważny jest udział w projekcie, który daje wiele możliwości w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do wejścia na wymagający rynek pracy. Dzięki takim spotkaniom opiekun grupy może szybko reagować na bieżące potrzeby uczestników projektu, a uczestnicy dzielą się swoimi uwagami i spostrzeżeniami z udziału w dotychczasowych zajęciach. Już niedługo kolejne spotkania z doradcą zawodowym.

Tekst: Magdalena Gronowicz – st. wychowawca 1-2 HP Góra.
Zdjęcie: Zofia Świerszcz – Komendant 1-2 HP Góra.
Zdjęcia – uczestnicy projektu podczas spotkania z opiekunem grupy

230216 go2230216 go3