„Aktywni Górą” – Spotkanie z psychologiem w Hufcu Pracy w Bolesławcu

Projekty Gwarancje FE POWER

Nowy rok – nowy projekt. Obecnie na Dolnym Śląsku w 1-3 Hufcu Pracy w Bolesławcu oraz w naszej grupie wychowawczej w Zgorzelcu realizujemy projekt pn. „Aktywni Górą”. Do projektu zostało zakwalifikowanych 20 osób (+ 4 osoby rezerwowe). W dniu dzisiejszym odbyły się w naszej jednostce zajęcia z panią psycholog, podczas których młodzież wypełniła test psychometryczny z kompetencji społecznych. Wypełnienie testu miało na celu przede wszystkim poznanie kompetencji społecznych młodzieży biorącej udział w projekcie. To dopiero początek, przed nami jeszcze mnóstwo przedsięwzięć, m.in. zajęcia z doradcą zawodowym, podstawowy kurs komputerowy, przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, metamorfoza, a przede wszystkim kursy prowadzące do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych. Także nie zwalniamy tempa i działamy, przed nami dużo ciekawych wyzwań.

Tekst: Inez Wilas-Jaguszczak, st. wychowawca HP Bolesławiec
Zdjęcia: Nina Rusin - Komendant HP Bolesławiec

230109 b1 HP Bolesławiec 2 Spotkanie z psychologiem