„Aktywni Górą”- spotkanie z psychologiem w dzierżoniowskim Hufcu

Projekty Gwarancje FE POWER

W dzierżoniowskim Hufcu Pracy aktualnie realizowany jest projekt pn. „Aktywni Górą”, w którym udział bierze 20 naszych uczestników. W ramach projektu uczestnicy spotkali się z panią psycholog w celu wypełnienia testu psychometrycznego. Pozwoli to młodzieży zapoznać się z obszarami kompetencji społecznych, w których funkcjonuje dobrze i w tych nad, którymi trzeba popracować. Oprócz podniesienia kompetencji społecznych młodzież, która została zakwalifikowana do projektu będzie miała możliwości m.in.: doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, uczestniczenia w bezpłatnych kursach oraz otrzymania stypendium szkoleniowego.

Tekst: Wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów Magda Kiszycka
Zdjęcia: St. wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów Barbara Trepner

230112 dz2