„Aktywni Górą!”- realizacja kursu zawodowego „Barista-barman-kelner”

Projekty Gwarancje FE POWER

Uczestnicy dzierżoniowskiego Hufca Pracy, biorący udział w projekcie „Aktywni Górą!” zdobywali wiedzę i umiejętności na kursie „Barista-barman- kelner”. Pozyskane kompetencje pozwolą na możliwość znalezienia zatrudnienia w branży gastronomicznej. Podczas realizacji kursu uczestnicy zostali zapoznani z warsztatem pracy. Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy mogli dowiedzieć się jak wygląda specyfika pracy oraz profesjonalny wizerunek na poszczególnych stanowiskach. Ponad to zostali zapoznani z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy, sposobem przygotowania, profesjonalną obsługą klienta oraz organizacją pracy. Oprócz tego uczestnicy nabyli wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną m.in.: z techniki noszenia tac i naczyń, serwowania potraw i napojów, spieniania mleka do kawy, alternatywnych sposobów zaparzania kawy oraz używania odpowiednich dodatków, a tak że przygotowania kawy latte art. Wrażenia uczestników zarówno w trakcie jak i po zakończeniu kursu są bardzo pozytywne. Chętnie dzielili się efektem swojej pracy z wychowawcami oraz rówieśnikami.

Tekst: Magdalena Kiszycka- wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów
Zdjęcia: Uczestnicy 1-7 HP Dzierżoniów

230622 d2230622 d3