„Aktywni Górą”- posiedzenie komisji rekrutacyjnej

Projekty Gwarancje FE POWER

W dniu 14.12.2022r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Głogowie (Dolnośląska WK) odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej z projektu ,,Aktywni Górą!’’. Podczas spotkania komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w projekcie 10 osób, które należą do Hufca Pracy w Przemkowie i spełniają wszystkie kryteria rekrutacyjne. Celem projektu jest nabycie kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy oraz udzielnie wsparcia podopiecznym OHP w wieku od 15-20 lat. Założeniem projektu jest wpłynięcie na perspektywę młodego człowieka i uatrakcyjnić jego pozycję na rynku pracy. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, rozwinięcia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych oraz podniesienia kompetencji społecznych, a także zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy.

Tekst: Kinga Biedal- doradca zawodowy MCK Głogów
Zdjęcia: Magdalena Maślankiewicz- starszy wychowawca 1-13 HP Przemków

Na zdjęciu: Komisja rekrutacyjna w HP Przemków