„AKTYWNI GÓRĄ” - diagnoza psychologiczna w OSiW Mysłakowice

Projekty Gwarancje FE POWER

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach uczestnicy projektu „Aktywni Górą” spotkali się z Panią psycholog i każdy przeszedł test psychometryczny. Zakończyliśmy zatem pierwszy etap diagnozy kompetencji społecznych. Na podstawie testu psycholog wystawi opinię referencyjną, wskazując zdiagnozowane kompetencje społeczne oraz rekomendacje, które obszary u danego uczestnika wymagają zgodnym z klasyfikacją ESCO. Wszystkie te działania pozwolą na lepsze dobranie uczestnikom odpowiednich narzędzi szkoleniowych.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Kęska – specjalista ds. programów CEiPM Jelenia Góra