• Page contrast

W dniu 6 maja Młodzieżowe Centrum Kariery w Jabłonce przeprowadziło pierwsze z cyklu warsztatów rozwijających i kształtujących umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej dla uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy. Zajęcia były realizowane w ramach programu autorskiego „Money, money, money…”.

W związku z faktem, że rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu jest pomysłodawcą i realizatorem programu autorskiego, pod wspólną nazwą „Money, money, money…”. Celem warsztatów jest podniesienie świadomość uczestników w zakresie posiadanych pieniędzy, możliwości ich zdobywania oraz sposobów inwestowania i oszczędzania. Program zajęć jest wieloetapowy, prowadzony przez kilku prelegentów, co pozwala na lepsze zrozumienie wartości pieniądza oraz różnorakich sposobów zarabiania. W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z budżetem domowym, wydatkami oraz sposobem oszczędzania pieniędzy w gospodarstwie domowym. Przemawiającą była Pani Zofia Łopata, doświadczona nauczycielka przedmiotów ekonomicznych oraz przedsiębiorczyni prowadząca własny pensjonat. Zwróciła ona uwagę młodzieży na wartość oszczędzania pieniędzy w banku oraz wskazała sposoby inwestowania. Podzieliła się swoim doświadczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej i płynącymi z tego faktu korzyściami. Kolejny wykład poprowadziła doradca zawodowy MCIZ w Nowym Sączu - Pani Anna Jerzakowska, która zapoznała uczestniczących w spotkaniu z korzyściami i możliwościami oszczędzania pieniędzy przy pomocy serwisów typu Vinted oraz OLX. Podzieliła się własnym doświadczeniem na temat prawidłowego korzystania z tych serwisów oraz dobrego zarządzania swoimi finansami. Następnie młodzież zapoznała się z możliwością podjęcia pracy za granicą. Doradca EURES, Pan Krzysztof Borek poprowadził prelekcję zatytułowaną: „A może praca za granicą?”. W tej części szczegółowo zostały omówione koszty życia i wynagrodzeń w poszczególnych krajach europejskich. Uczestnicy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto wyjeżdżać i pracować za granicą. Kolejnym punktem spotkania były zajęcia z doradcą zawodowym MCK w Jabłonce - Panią Karoliną Stechurą, która przedstawiła zagadnienie dotyczące podejmowania pracy. Prowadząca podjęła się odpowiedzi na pytanie: „Jak znaleźć pracę kiedy jesteś nastolatkiem?”. Przedstawiła młodzieży aktualne trendy na rynku pracy, posługując się barometrem zawodów oraz zaprezentowała strony internetowe, na których można znaleźć lokalne oferty pracy krótkoterminowej. W ostatniej części warsztatów uczestnicy wzięli udział w grze „Chłopska Szkoła Biznesu”, której celem było przyswojenie takich pojęć jak: podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, itp. Uczestnicy gry mogli w ten wypróbować swoje umiejętności przedsiębiorcze i społeczne. Ważną drogą do sukcesu i zarabiana okazała się umiejętność współpracy i negocjacji. Podczas realizacji programu młodzi ludzie mieli możliwość indywidualnej rozmowy z prelegentami, którzy przekazali im wiele praktycznych informacji. Każdej części towarzyszył słodki poczęstunek.

 

Fot. 2

Fot. 1, 2 Pani Zofia Łopata podczas prelekcji o budżecie domowym, oszczędzaniu i dzieleniu się sposobem na prowadzenie własnej działalności

 

Fot. 3

Fot. 3 Doradca EURES, Pan Krzysztof Borek podczas prelekcji w temacie „A może praca za granicą?"

 

Fot. 4

Fot. 4 Doradca zawodowy, Pani Karolina Stechura prowadzący prelekcję na temat „Jak znaleźć pracę kiedy jesteś nastolatkiem?”

 

Fot. 5

Fot. 5 Pośrednik pracy Barbara Pilch podczas gry „Chłopska Szkoła Biznesu”

 

Tekst – Barbara Pilch
Zdjęcia – Barbara Pilch, Karolina Stechura

 

logo