• Page contrast

W dniu 26 kwietnia, spośród 218 prac fotograficznych oraz 67 prac plastycznych, które wpłynęły na Ogólnopolski konkurs plastyczno-fotograficzny pn. „Europa w oczach młodych”, komisja konkursowa w składzie: Pan prof. dr hab. Piotr Jargusz - Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Pan Paweł Leśniak - Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Pan Antoni Reszkiewicz - artysta plastyk, architekt, Pani Benedykta Mental - Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych WK OHP w Krakowie, Pani Agata Fołta - Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu oraz Pani Danuta Romanek - Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, brała pod uwagę wartości artystyczne nadesłanych prac, ich oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu.

Jego myślą przewodnią było przedstawienie Unii Europejskiej oczami młodzieży OHP, ukazanie korzyści płynących z członkostwa w strukturach UE, podkreślenie wspólnych wartości, promowanie korzyści płynących z bycia obywatelem Europy wśród uczestników OHP, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii.

Laureatami konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „Europa w oczach młodych” zostali:

  • w kategorii praca plastyczna

Frańczuk Gabriela, 3-4 Hufiec Pracy w Tomaszowie Lubelskim, „Zdrowie w Europie”,

Gałas Iwona, 6-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, „Dawniej a dziś”,

Górska Justyna, 2-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Toruniu, „Europa - nasz dom, wspólna duma”,

Piwowarczyk Nikodem, 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach, „Don na dzwonku”,

Rosińska Karolina, Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie, „Centrum Nauki

i Techniki Łódzkiej”,

Tuchowska Karolina, Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi, „Warmia i Mazury (Unia Europejska dla młodych i nie tylko)”.

  • w kategorii praca fotograficzna

Batyk Weronika, 14-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ostródzie, „Z Unią w przyszłość”,

Huć Marcin, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie, „Dotykając kolorów nieba”,

Karczewska Eryka, 2-3 Hufiec Pracy w Inowrocławiu, „Na drodze ku Europie!”,

Kurowski Szymon, 2-5 Hufiec Pracy we Włocławku, „Gwieździste sklepienie”,

Rokicki Mateusz, 14-4 Hufiec Pracy w Piszu „Pod wspólnymi żaglami”,

Trojan Wiktoria, 6-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, „Plac zabaw w Parku Strzeleckim”.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 maja podczas trzeciego dnia Europejskiego Festiwalu Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Fot 2

 

Fot. 3

 Fot: 1, 2, 3 Komisja konkursowa podczas wybierania prac

 

 

Tekst i zdjęcia – Barbara Rokicka