• Page contrast

W dniu 26 kwietnia uczestnicy nowohuckiej jednostki, uczący się w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zwiedzali Muzeum Nowej Huty, mieszczące się w dawnym kinie „Światowid”, w starej części Nowej Huty. Wyjście odbyło się w ramach programu „Człowiek z marmuru, czyli o Nowej to Hucie piosenka”.

Celem programu jest zapoznanie młodych ludzi z historią oraz topografią Nowej Huty w roku, w którym przypada 75-lecie lokacji kombinatu metalurgicznego i budowy miasta przemysłowego Nowa Huta. Zwiedzanie rozpoczęło się od obejrzenia ekspozycji w muzeum „Bunt w systemie” oraz podziemnej wystawy „Atomowa groza”, która mieści się w dawnych schronach atomowych pod muzeum.

Ekspozycja przedstawiała życia codzienne: absurdy, język, pracę, osobowości i osobistości PRL-u, paradoksy życia codziennego, życie studenckie, święta, wypoczynek, wczasy pracownicze, kobietę w PRL-u, patologie lat 50 (kontrast dla propagandy sukcesu), historię sprzętów użytkowych, modę, architekturę i wnętrza. Wycieczka była znakomitą lekcją historii inspirującą do samodzielnego poszerzania wiedzy na tematy z najnowszej historii miasta, kraju i świata.

Fot. 1 Zdjęcie uczestników przed Muzeum Nowej Huty

 

Fot. 2

 

Fot. 3

Fot. 2, 3 Młodzież zwiedza ekspozycję

 

Tekst – Ewa Rak
Zdjęcia – Edyta Gawin