• Page contrast

Bardzo ważne w procesie wychowania oraz edukacji ekologicznej jest kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko, empatii, poczucia sprawczości oraz rozwijanie umiejętności młodzieży w zakresie ochrony środowiska. Dzięki temu można pomóc młodym ludziom zrozumieć ich rolę w procesie dbania o środowisko i zainspirować do podejmowania działań na rzecz przyszłości. Okazją ku temu jest przypadający na 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi.

W dniach od 22 do 26 kwietnia uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie wzięli udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Tydzień ekologiczny w Lanckoronie”. Wszystkie działania miały na celu promowanie postawy „bycia eko”, tzn. takiego stylu życia, aby przede wszystkim pomagać i najmniej szkodzić planecie Ziemi. Na początek wydarzenia młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych poświęconych ekologicznym nawykom oraz znaczenia segregowania odpadów. Uczestnicy wzięli udział w pracach porządkowych na terenie jednostki oraz przygotowali gazetkę tematyczną i przypomnieli sobie o głównych działaniach ekologicznych, które pomogą ocalić świat dla przyszłych pokoleń. Młodzież z dużym zaangażowaniem zadbała o wystrój internatu, przyozdabiając parapety wiosennymi kompozycjami w doniczkach. Dodatkowo zbierane w okresie zimy surowce wtórne zostały posegregowane i wrzucone do specjalnych pojemników. Obchody Światowego Dnia Ziemi stały się okazją do refleksji jak codzienne wybory wpływają na klimat i naszą planetę.

 

Fot. 2

 

Fot. 3

 

Fot. 4

 

Fot. 5

Fot. 1, 2, 3, 4, 5 Uczestnicy podczas realizacji przedsięwzięcia

 

Tekst – Małgorzata Pasternak
Zdjęcia – Kamila Łopata, Małgorzata Pasternak