• Page contrast

Pracownicy rozwoju zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie wraz ze specjalistą ds. programów europejskich tarnowskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP zorganizowali dnia 24 kwietnia spotkanie Klubu Absolwenta. W przedsięwzięciu udział wzięli absolwenci tarnowskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

Celem przedsięwzięcia była integracja absolwentów OHP, poznanie ich losów po ukończeniu szkoły, motywowanie do aktywności oraz samodzielności społeczno-zawodowej, a także aktywizowanie do całożyciowego rozwoju osobistego. Podczas spotkania młodzież opowiadała o własnych sukcesach oraz napotkanych na rynku pracy wyzwaniach, a także dzieliła się doświadczeniami zawodowymi zgromadzonymi po ukończeniu szkoły. Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie zachęcali absolwentów do bezpłatnego korzystania z usług doradczych związanych z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych oraz świadczeniem pomocy w świadomym kreowaniu kariery. Pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Tarnowie zaprezentował aktualne, krajowe oraz zagraniczne oferty pracy, usługi sieci EURES oraz zaprosił młodzież na planowane w czerwcu targi pracy. Na zakończenie specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawił ofertę szkoleniową CEiPM w Tarnowie na bieżący rok oraz omówił wymagania, a także szczegóły uczestnictwa w planowanych kursach.

 – Spotkanie tarnowskiego Klubu Absolwenta było doskonałą okazją do budowania więzi, wsparcia młodych ludzi na ścieżkach kariery edukacyjno-zawodowej, a także podtrzymania ich relacji z jednostką opiekuńczo-wychowawczą OHP oraz kadrą rozwoju zawodowego tarnowskiego CEiPM – mówi Katarzyna Chrzanowska, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie.

 

Fot. 1 Dominika Kubala, pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Tarnowie wraz z uczestnikami tarnowskiego Klubu Absolwenta

 

Fot. 2

Fot. 2 Uczestnicy Klubu Absolwenta wraz z kadrą OHP

 

Tekst – Katarzyna Chrzanowska
Zdjęcia – Katarzyna Chrzanowska, Dominika Kubala