• Page contrast

Aktywność młodzieży może przybierać różnorodne formy. Jednym z ciekawych i atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi jest gra w kręgle.

W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej, 22 kwietnia młodzież myślenickiego Hufca Pracy udała się na kręgielnię, aby urządzić turniej bowlingowy. W trakcie rozgrywek młodym ludziom zapewniono poczęstunek oraz napoje. Każdy uczestnik dzielnie oraz z zaangażowaniem walczył o punkty. Bowling oprócz świetnej zabawy, uczy dyscypliny, koncentracji oraz uczciwej rywalizacji. Takie zajęcia mają na celu zintegrowanie grupy przy zachowaniu zasad gry fair play. Przedsięwzięcie przyczyniło się również do atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego wśród młodzieży.

Fot.2

Fot. 1, 2 Uczestnicy podczas gry w bowling

Tekst i zdjęcie – Katarzyna Musielak