• Page contrast

„Wszystko co robisz, rób z myślą o środowisku”- to hasło, które powinno stać się dewizą życiową każdego, kto chce żyć w zgodzie z ekologią. Jak być eko na co dzień? To pytanie zainicjowało dyskusję na zajęciach dotyczących takiego stylu życia, które poprzedzały quiz wiedzy ekologicznej.

W dniu 16 kwietnia uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych mających na celu promowanie postaw ekologicznych w życiu codziennym, a następnie rozwiązali quiz wiedzy z tej dziedziny. Jest to ważny aspekt życia, moda na bycie eko nie przemija, a co więcej przybiera na sile i zatacza coraz szersze kręgi wśród ludzi, których obecnie świadomość ekologiczna jest większa. Uczestnicy uświadomili sobie, że prowadzenie ekologicznego trybu życia to nic innego jak podejmowanie działań w celu ograniczenia postępującej degradacji środowiska. Odzwierciedla się to w codziennych czynnościach na rzecz natury, czyli podczas zakupów, podróży, pracy, wypoczynku czy przygotowywania posiłków. Młodzi ludzie dowiedzieli się również, że ekologiczne podejście do życia jest ściśle związane z filozofią zero waste, której cele i założenia zostały dokładnie omówione. Uposażeni w tę wiedzę przystąpili do rozwiązania quizu podsumowującego zajęcia. Poruszenie tematu kultury ekologicznej, kształtowania się jej, czyli edukacji sozologicznej jest niezwykle istotne w promowaniu postaw ekologicznych wśród młodych ludzi i wyrabianiu w nich nawyków życia w zgodzie z ekologią.

Fot. 1 Uczestnicy podczas quizu

Tekst i zdjęcia – Dagmara Gasińska-Liszkiewicz