• Page contrast

Dnia 15 kwietnia uczestnicy nowohuckiego Hufca Pracy udali się na warsztaty profilaktyczne do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego w jednostce programu „Życie jest przede mną”.

Głównym celem szkolenia pt. „Efekt motyla” było rozwijanie poczucia wpływu na własne życie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji. Warsztaty prowadziły doświadczone pracownice MCPU, które na co dzień w swojej pracy spotykają się z problemem uzależnień. Podczas zajęć uczestnicy mogli podnieść poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nauczyć się kluczowych umiejętności społecznych, będących czynnikami chroniącymi w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Dzięki ciekawym metodom pracy, jak gry i zabawy integracyjne czy ćwiczenia ruchowe, które rozładowały napięcie, uczestnicy poczuli się swobodnie i odważnie wypowiadali się na forum grupy. Szkolenie obfitowało w dużą dawkę wiedzy i nowych umiejętności, zwłaszcza tych prowadzących do budowania poczucia wpływu na własne życie i świadomości konsekwencji podejmowanych w życiu decyzji.

 

Fot. 1 Uczestnicy przed budynkiem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

Fot. 2

Fot. 2 Młodzież w trakcie zajęć warsztatowych

 

Tekst i zdjęcia – Joanna Cienkosz