• Page contrast

Uczestnicy gorlickiego Hufca Pracy spotkali się na zajęciach sportowych, mających na celu wyłonienie najlepszych reprezentantów z jednostki.

Rozwój ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowanie podstawowych cech motorycznych to tylko nieliczne pozytywy uprawiania lekkoatletyki. W myśl tego młodzież ze szkół powiatu gorlickiego sprawdzała swoje umiejętności w różnych dyscyplinach. Spotkania rozpoczynały się od rozgrzewek przygotowujących młodych ludzi do zaprezentowania swoich możliwości sportowych. Uczestnicy zmagali się w konkurencjach: biegu na 100 m. i 400 m., skoku w dal z rozbiegu, a także rzutem piłką lekarską i palantową. Zajęcia sportowe przyczyniają się do poprawienia nastroju oraz koncentracji, tężyzny fizycznej, a także dają możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

 

Fot.2

 

Fot.3

 

Fot.4

 

Fot.5

Fot. 1, 2, 3, 4, 5 Uczestnicy podczas zajęć

 

Tekst i zdjęcia – Rafał Łażeński