• Page contrast

W ramach pracy koła sportowo-rekreacyjnego uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie wzięli udział w zajęciach sportowych na obiekcie Miejskiego Klubu Sportowego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Celem przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży oraz promowanie aktywności fizycznej, ponadto uczestnicy mieli okazję do sprawdzenie swojej kondycji. Spotkanie rozpoczęto rozgrzewką na zewnętrznej siłowni oraz pogadanką na temat roli jaką odgrywa sport w życiu człowieka. Młodzież zmierzyła się w kilku konkurencjach, były to między innymi: biegi, skok w dal oraz rzuty piłką palantową i lekarską. Młodzi ludzie chętnie brali udział w poszczególnych dyscyplinach uzyskując dobre wyniki. Z dużą satysfakcją opuszczali stadion wiedząc, że systematyczne uprawianie sportu korzystnie wpłynie na ich kondycję fizyczną oraz samopoczucie.

 

Fot. 1 Uczestnicy podczas ćwiczeń rozgrzewkowych

 

Fot.2

Fot. 2 Uczestnik podczas próby rzutu piłką lekarską

 

Fot.3

Fot. 3 Uczestniczka podczas próby skoczności

 

Fot.4

Fot. 4 Uczestnik przygotowujący się do rzutu piłką palantową

 

Tekst i zdjęcia – Krzysztof Syrek