• Page contrast

W dniu 2 kwietnia uczestnicy z Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się na zajęciach, w ramach których poruszyli tematykę wiązaną ze spektrum autyzmu.

Jednocząc się z osobami autystycznymi i ich rodzinami, w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, młodzi ludzie przygotowali niebieskie motyle i poznali tematykę związaną z zaburzeniem, które dotyka coraz większą liczbę dzieci. Jest to problem rozwoju, który obejmuje wiele sfer funkcjonowania człowieka i polega na odizolowaniu się od świata zewnętrznego, a także ograniczeniu wymiany informacji pomiędzy osobą zmagającą się z tym zaburzeniem, a środowiskiem zewnętrznym. Młodzież, aby uzyskać informację i poszerzyć wiedzę na tego typu chorobę, wyszukiwała informację w internecie, ale także przywoływała spostrzeżenie, które nabyła podczas odbywania wolontariatu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Rabce-Zdroju, gdzie miała okazję spotkać się z dziećmi autystycznymi. Wspólne spędzanie czasu wolnego, empatia, zrozumienie, cierpliwość pozwoliły na nawiązanie kontaktu, ale także koleżeństwa i przyjaźni. W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu młodzież przygotowała niebieskie motyle, aby w ten sposób jednoczyć się ze wszystkimi osobami autystycznymi i ich rodzinami oraz żeby podnieść świadomość na tematy, które często wydają się być bardzo trudne, ale przecież autystyczne osoby są wśród nas, a my musimy zrobić wszystko, aby także czuły się bezpieczne i szczęśliwe oraz w razie potrzeby mogły liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

 

Fot.2

Fot. 1, 2 Uczestniczki z przygotowanymi podczas zajęć motylami

 

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn