• Page contrast

W dniu 20 marca uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się w jednostce, aby wziąć udział w przedsięwzięciu pod hasłem „Wyjątkowa skarpetka”.

Młodzież włączyła się w akcję organizowaną przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie, mającą na celu zwrócenie uwagi na dzień 21 marca, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, ozdabiając, rysując i malując zestawy różnorodnych skarpet. Młodzi ludzie podczas zajęć plastycznych poznali historię tego święta, które z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione zostało w 2005 roku. Patronat nad obchodami tego dnia od 2012 roku sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Data nie jest przypadkowa. Wada genetyczna powodująca Zespół Downa związana jest z występowaniem w 21 parze trzeciego chromosomu - stąd 21 marca – mówi Natalia.

Kolorowe skarpetki, nie do pary, stały się symbolem obchodów tego święta, ponieważ chromosom ten ma właśnie taki kształt. Ich różnorodność i wielobarwność są wzorem tolerancji i znakiem, że mimo odmienności wszyscy mają prawo w pełni cieszyć się życiem. Metody komunikacji alternatywnej, wspomagającej pozwalają wszystkim na wyrażenie myśli i uczestniczenie w zajęciach. Młodzież z jednostki, będąc na spotkaniu, poznała mechanizmy związane z funkcjonowaniem ludzi dotkniętych dodatkowym chromosomem, ale i włączyła się w świetną zabawę projektowania skarpetek, które są symbolem przyjaźni i łączącej więzi pomiędzy ludźmi.

Fot. 1 Uczestniczki kolorujące skarpetki

Tekst i zdjęcie – Marta Augustyn