• Page contrast
Białystok: „Brawo Wy”

Po pierwszym semestrze pracy i nauki przychodzi pora w Hufcu Pracy w Białymstoku na podsumowanie i refleksję. Ponadto rozstrzygnięty został konkursu na najlepszego młodocianego pracownika i ucznia. Pomimo natłoku obowiązków naszym Uczestnikom udało się również zrealizować wiele zadań dodatkowych organizowanych w ramach inicjatyw i imprez kulturalno-oświatowych.

Kadra Hufca gratuluje tym, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, którzy mieli świetną frekwencję na zajęciach praktycznych i szkolnych, a także wszystkim innym za udział w działaniach realizowanych przez Hufiec Pracy w Białymstoku.

hpb brawowy 20022024 01

Autor tekstu i zdjęć: Dominika Łupińska – wychowawca Hufca Pracy w Białymstoku