• Page contrast
Łomża: Filmowe Walentynki

Uczestnicy Hufca Pracy w Łomży, uczniowie klas I z Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica mieli możliwość obejrzenia filmu pt. „Cudowny chłopak. Biały ptak”. To film, który pozwala uświadomić widzowi, jak wielkie znaczenie mają wartości: wrażliwość wobec słabszych i reagowanie na ich krzywdę.

Widz przenosi się do Francji w czasy II wojny światowej. W godzinie największej próby bohaterce pomaga lekceważony przez innych, poruszający się o kulach kolega z klasy. Film opowiada o empatii, tolerancji, akceptowaniu inności, w tym niepełnosprawności. Ukazuje problem prześladowania w szkole, antysemityzmu i ksenofobii oraz pokazuje także wielką odwagę, asertywność i umiejętność przeciwstawiania się grupie jako jedną z najważniejszych kompetencji społecznych.

Celem wspólnego wyjścia była integracja uczestników i wzmocnienie więzi koleżeńskiej, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wyjście do kina miało również na celu wszechstronny rozwój osobowy młodzieży oraz zapewnienie uczestnikom dostępu do kultury. Treść filmu wywarła niezwykle emocjonalne odczucia na uczestnikach. Podopieczni  Hufca Pracy w Łomży polecają film dla swoich rówieśników z OHP i pozostałych.

Autorki tekstu: Aneta Zielińska i Marzena Pachucka – wychowawcy Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcie: Aneta Zielińska – wychowawca Hufca Pracy w Łomży