• Page contrast
Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?”

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 15 lutego 2024 roku odbyła się konferencja organizowana przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku oraz Krucjatę Wyzwolenia Człowieka pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni ? O uzależnieniu dzieci i młodzieży od świata cyfrowego”. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób, w tym m.in. Poseł na Sejm RP Krzysztof Truskolaski, Komendant Główny OHP Jerzy Budzyn, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, Wicekurator Podlaskiej Oświaty, Agnieszka Krokos-Janczyło, Wojewódzkiego Komendanta OHP Beata Matyskiel oraz Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Anna Zdanowicz. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?”

Konferencja adresowana była do wszystkich osób z terenu województwa podlaskiego, w tym rodziców, edukatorów, przedstawicieli instytucji, którzy dążą do przeciwdziałania problemowi e-uzależnień. Podczas spotkania podjęte były zagadnienia dotyczące uwarunkowań dobrostanu młodego pokolenia, zaprezentowane zostały doświadczenia instytucji oraz specjalistów w rozwiazywaniu wybranych problemów związanych z życiem on-line.

W trakcie konferencji głos zabierali:

  • Poseł na Sejm RP Krzysztof Truskolaski, który odniósł się do tematu konferencji.
  • Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, m.in. pogratulował dla OHP inicjatywy zorganizowania konferencji i odczytał do uczestników list Minister Edukacji Barbary Nowackiej.
  • Wojewódzki Komendant OHP Beata Matyskiel prowadząc konferencję m.in. szczególnie podziękowała Wojewodzie Podlaskiemu za wsparcie przy organizacji konferencji i Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, w tym za udzielenie honorowego patronatu, Komendantowi Głównemu OHP za udział w konferencji i wszystkim prelegentom za zabranie ciekawego głosu w tak ważnej w dzisiejszych czasach tematyce.

Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?”

Podczas konferencji odbyły się bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów o następującej tematyce:

  • Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku - Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, pełnomocniczka Wojewody Podlaskiego ds. dzieci i młodzieży – mówiła „O zagrożeniach dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, współczesnych wyzwaniach”.
  • Prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, lekarz psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku opowiadał o „Uzależnieniach a zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.
  • Elżbieta Powichrowska, terapeuta, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP przedstawiła temat „Jak rozumieć  i wspierać nastolatka?”.
  • Dr Magdalena Rutkowska-Sowa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Pracowani Prawa Własności Intelektualnej – mówiła o „Zasadach bezpiecznego (i legalnego) korzystania z Internetu przez dzieci i rodziców”.
  • Dr Konrad Szamryk z Katedry Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego zaprezentował zagadnienie pt. „W niewoli Internetu, czyli co sprawia, że w sieci komunikujemy się inaczej”.
  • ks. Adam Anuszkiewicz, kapelan Zakładu Poprawczego w Białymstoku, duszpasterz młodzieży z OHP w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP przedstawił temat „Jakim językiem mówią nastolatki? Doświadczenia z pracy z młodzieżą”.
  • Tomasz Śliwowski – Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku mówił „Jak wspierać rodziny, gdy online staje się ważniejsze niż off-line?”

Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?”

Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?”

Na wydarzeniu nie zabrakło stoiska informacyjno-promocyjnego Podlaskiej WK OHP w Białymstoku, na którym uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działalnością OHP, w tym Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasikowie, EURES i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Wszyscy zainteresowani ofertą Ochotniczych Hufców Pracy dowiedzieli się, jakie wsparcie można uzyskać oraz otrzymali materiały informacyjno-promocyjne o realizowanych usługach w postaci ulotek z rąk Kierownika i zastępcy Kierownika OSiW OHP w Wasikowie, doradcy EURES z Podlaskiej WK OHP w Białymstoku oraz kadry CEiPM w Białymstoku (doradców zawodowych, pośrednika pracy / asystenta EURES).

Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?”

Po konferencji w kuluarach znalazł się też czas na liczne rozmowy między uczestnikami spotkania o ważnych tematach dotyczących młodzieży. Pan Komendant Główny OHP odwiedził też białostockie jednostki OHP (w tym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Hufiec Pracy, biuro Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy) oraz kadrę terenowych jednostek Komendy Głównej OHP, tj. Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” i Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?” Białystok: Konferencja pt. „Followersi - zniewoleni czy wolni?”

Nagranie wideo konferencji

Nagranie video z konferencji

Autor tekstu: Elżbieta Dziemianiuk - rzecznik prasowy Podlaskiej WK OHP w Białymstoku
Zdjęcia: Olga Hryniewicka - specjalista ds. rozwoju zawodowego Podlaskiej WK OHP w Białymstoku