• Page contrast
Kolno: Wykonywali kartki walentynkowe

Walentynki, to święto miłości. Przywędrowało do nas z USA. Stało się ważne i chętnie celebrowane przez Polaków. Młodzież z wielkim entuzjazmem kultywuje tradycje związane z Dniem Zakochanych.

W Hufcu Pracy w Kolnie odbyły się warsztaty plastyczne. Młodzież rozmawiała o patronie święta, którym jest Św. Walenty i symbolach okazywania miłości. Dominowały czerwone serduszka, czerwone róże i napisy wyznające miłość. Młodzież chętnie przystąpiła do pracy. Uruchomiono wyobraźnię twórczą i zmysł artystyczny, dzięki czemu powstały piękne i przyciągające wzrok kartki. Niektóre wyróżniały się dokładnością i bogactwem wzorów.

Dzięki warsztatom uczestnicy rozwinęli umiejętności plastyczne oraz integrowali się ze sobą podczas wspólnej pracy i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Kolno: Wykonywali kartki walentynkowe Kolno: Wykonywali kartki walentynkowe

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie