• Page contrast
Grajewo: Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 - efekt współpracy

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku w całej Europie, w tym również w Polsce. Hufiec Pracy w Grajewie wzorem lat ubiegłych przyłączył się do wydarzenia mającego na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  W tym roku hufcowe obchody przybrały jeszcze większego znaczenia, gdyż były one efektem współpracy trzech instytucji tzn. Hufca Pracy w Grajewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Również przychylność pracodawców wpłynęła na możliwość udziału młodocianych pracowników w wydarzeniu, dzięki czemu frekwencja dopisała.

Spotkanie poprowadziła przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Grajewie Grażyna Rodzeń, która omówiła bardzo interesującą prezentację dotyczącą cyberprzemocy. Dyskusja oparta na przykładach z życia młodzieży oraz film obrazujący formy przemocy poprzez nowoczesne technologie na pewno wpłyną na większą świadomość użytkowników Internetu. Nie zabrakło też podstawowych informacji dotyczących konsekwencji prawnych grożących za stosowanie cyberprzemocy oraz wiedzy dot. tego, gdzie możemy zwrócić się o pomoc, gdy doświadczymy jakiejkolwiek formy przemocy.

Na zakończenie spotkania Komendant Hufca podziękowała za wieloletnią współpracę przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie za pierwszą wspólną inicjatywę.

Grajewo: Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 - efekt współpracy

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Sawicka - komendant Hufca Pracy w Grajewie