• Page contrast
Augustów: Aktywne ferie zimowe!

Młodzież augustowskiego hufca uczestniczyła w imprezie sportowo-rekreacyjnej w ramach ferii zimowych. Impreza odbyła się na lodowisku miejskim, na którym młodzież jeździła na łyżwach. Celem akcji była popularyzacja łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego.

Młodzież poprzez uczestnictwo rozwinęła indywidualne zainteresowania oraz nabyła umiejętność jazdy na łyżwach. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z takiej formy spędzania czasu wolnego. Wszyscy jednogłośnie przyznali, że czekają na więcej aktywnych form wypoczynku, bo chętnie biorą w nich udział!

Augustów: Aktywne ferie zimowe! Augustów: Aktywne ferie zimowe!

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Romanowska – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie