• Page contrast
Łomża: TAK – zdobywamy doświadczenie

Uczestnicy Hufca Pracy w Łomży, będący uczniami szkół branżowych w Łomży, w pierwszym tygodniu ferii zimowych 2024 wzięli udział w specjalistycznych warsztatach budowlanych, których tematem były tynki i farby dekoracyjne. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Pana Marka Matuszek – właściciela zakładu budowlanego szkolącego pracowników młodocianych. Intencją szkoleniowca było to, aby przyszli fachowcy umieli do zleconej pracy podchodzić ze starannością i dokładnością wykończenia, a także by doświadczenia zdobyte w trakcie przedsięwzięcia były w przyszłości cenne i przydatne.

Nad organizacją i przebiegiem zajęć czuwała kadra wychowawcza Hufca Pracy w Łomży. W zajęciach praktycznych uczestniczyli młodociani z zakładów budowlanych, współpracujących na mocy porozumienia z hufcem i zrzeszonych w łomżyńskim Cechu. Program edukacyjny warsztatów dostosowany był do aktualnie panujących standardów i umiejętności aplikacyjnych farb, tynków i lakierów oraz fachowej terminologii. Prowadzący w  trakcie zajęć objaśniał, że obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość nowoczesnej technologii i ciągłe zdobywanie doświadczenia. Zaznajamiał uczestników, że zanim przystąpi do wykonania zlecenia, to w swoim warsztacie domowym również ćwiczy i trenuje kładzenie tynku i farb dekoracyjnych.

Łomża: TAK – zdobywamy doświadczenie Łomża: TAK – zdobywamy doświadczenie Łomża: TAK – zdobywamy doświadczenie Łomża: TAK – zdobywamy doświadczenie Łomża: TAK – zdobywamy doświadczenie

Autor tekstu: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: Alicja Florczyk, Anna Grzymkowska i August Mrozowicz – wychowawcy Hufca Pracy w Łomży