• Page contrast
Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie

logo FEdlaP

W ramach realizowanego przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku projektu z EFS+ pt. „WYstartujMY RAZEM”, młodzież z Augustowskiego Hufca Pracy od 22 stycznia 2024 roku bierze udział w wyjazdowych 5-dniowych warsztatach samorozwoju i motywacji, zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję poznać około 40 rówieśników z innych jednostek wychowawczych, biorących również udział w projekcie, w tym z Łomży, Kolna, Grajewa i Wasilkowa.

Młodzież podczas spotkania bierze udział w zorganizowanych licznych zajęciach, m.in. warsztaty samorozwoju, popularyzacji wolontariatu, gastronomiczne, budowlano-stolarskie, kosmetyczno-fryzjerskie, krawieckie, sportowe i zachowań ryzykownych, wizyta studyjna do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Nie braknie też czasu w planowanym programie na integrację, wspólne gry, zabawę, dyskotekę, wyjście do kina oraz do Strefy Wysokich Lotów, gdzie na luzie można wspólnie poćwiczyć na trampolinach. Projekt Finansowany jest ze środków EFS+, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Celem realizacji warsztatów jest rozwój różnych sfer funkcjonowania uczestników projektu warunkujących sukces w życiu zawodowym (tj. rozwój zainteresowań zawodowych na wybranych warsztatach, promocja zielonych technologii) i rozwój w życiu osobistym (tj. rozwój osobisty, rozwój umiejętności kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez sport, hobby, higienę zdrowia psychicznego, rozwój pozytywnych postaw społecznych (bez uzależnień), właściwej komunikacji interpersonalnej, itp.).

Zajęcia programowe na warsztatach potrwają do 26.01.2024 r. Wszystkim uczestnikom należy się dobra zabawa i kreatywna nauka podczas aktywnego odpoczynku od szkoły, zwłaszcza podczas ferii zimowych, które zbiegły się z udziałem młodzieży w warsztatach.

Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie ceipms WRosiw 23012024 02  Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie Suwałki: WYstartujMY RAZEM - warsztaty w Wasilkowie

Projekt finansowany jest ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

#WYstartujMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

WR2023 plakat

Autor tekstu: Milena Agnieszka Augustajtys – koordynator lokalny projektu CEiPM w Suwałkach
Zdjęcia: Ewelina Romanowska – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie, opiekun grupy