• Page contrast
Kolno: Bezpieczne ferie zimowe 2024

Ferie zimowe mogą być dla młodzieży niebezpieczne. Trzeba ją uczulić i ostrzec przed zagrożeniami, aby uniknąć wypadku i nieszczęścia. W tym celu w Hufcu Pracy w Kolnie odbyła się impreza kulturalno-oświatowa „Bezpieczne ferie zimowe 2024”.

Uczestnicy rozmawiali o planach na ferie oraz o ulubionych grach i zabawach zimowych. Potem odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku na śniegu i lodzie. Poruszono problem unikania niebezpiecznych miejsc takich jak: zamarznięte zbiorniki wodne, górki blisko ulic i inne. Zwrócono uwagę na problem uzależnienia od smartfona i bezpieczeństwa w Internecie.

Młodzież oglądała też filmy na temat bezpiecznych ferii. Poruszono również patologiczne zachowania wśród nieletnich i uzależnienia. Zapoznano uczestników z formami udzielania pomocy w różnych kwestiach i okolicznościach. Na koniec wykonano ciekawy plakat „Bezpieczne ferie zimowe 2024”. Znalazły się na nim ostrzeżenia i zakazy warte zapamiętania. Młodzież chętnie uczestniczyła w imprezie. Uzyskała edukację na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie zimy.

Kolno: Bezpieczne ferie zimowe 2024 Kolno: Bezpieczne ferie zimowe 2024

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie