• Page contrast
Kolno: Realizacja wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Ekologia 365”

Ekologia, to bardzo ważna dziedzina we współczesnym, zaśmieconym świecie. Wiąże się ściśle z szerokim zakresem działań na rzecz ochrony przyrody. Każdy człowiek musi zmienić swoje nastawienie i przyjąć postawę proekologiczną, aby zachować zasoby przyrody dla przyszłych pokoleń. Palącym problemem jest gospodarka segregacji odpadów. Kierując się tymi zagadnieniami Hufiec Pracy w Kolnie w miesiącach IX-XII 2023 realizował wojewódzki program edukacyjno-profilaktyczny „Ekologia 365”, który był skierowany do uczestników zainteresowanych tematyką ekologii.

Odbyły się 20 godzinne zajęcia prowadzone ciekawymi i aktywizującymi metodami. Na wstępie zapoznano młodzież z celami i wypełniono ankietę początkową. Zajęcia „Ile odzysku, tyle zysku” dotyczyły wiedzy teoretycznej i praktycznej o segregacji odpadów. Zebrano informacje o oszczędzaniu energii i wody oraz sprzątano zielony teren. Młodzież zorganizowała też pokaz mody sławnego projektanta „RC KLINGA”. Wykazała się dużą kreatywnością podczas wykonywania kostiumów z produktów recyklingowych.

Wszyscy w ramach programu zbierali też jesienią żołędzie i kasztany z przeznaczeniem na pokarm dla leśnej zwierzyny podczas zimy. Na zajęciach „EKO karmniki” oglądano ciekawy film przyrodniczy o ptakach, które są u nas w okresie śniegu i mrozu. Wykonano też pomysłowe karmniki z bezpiecznych produktów z recyklingu, które zawieszono w dostępnych miejscach, aby dokarmiać ptaki.

Konkurs fotograficzny „EKO JESIEŃ” zmobilizował młodzież do wykonania wspaniałych zdjęć przyrodniczych. Najciekawsze fotografie wysłano na konkurs wojewódzki. W miesiącu grudniu odbyły się zajęcia z zakresu ochrony środowiska. Oglądano prezentację i film na temat zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Wykonano też planszę o ochronie zasobów leśnych. Odbyła się również wycieczka do pobliskiego lasu. Uczestnicy świetnie zrelaksowali się i odpoczęli na świeżym powietrzu. Na koniec programu wykonano „EKO WIADOMOŚCI”. Na gazetce informacyjnej umieszczono najciekawsze materiały, które zgromadziła młodzież. Wypełniono też ankietę końcową.

Program zwiększył świadomość młodzieży o potrzebie działań w celu ochrony środowiska. Młodzież uczyła się szacunku do przyrody i kształciła postawę proekologiczną. Poznała też zasady oszczędzania energii i wody. Zrozumiała również jak wykorzystać produkty z recyklingu. Rozwinęła się jej wrażliwość na los zwierząt w okresie zimy.

Kolno: Realizacja wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Ekologia 365” Kolno: Realizacja wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Ekologia 365” Kolno: Realizacja wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Ekologia 365”

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie