• Page contrast
Łomża: Wigilie Hufca Pracy

Od 14 grudnia do 21 grudnia 2023 roku młodzież z Hufca Pracy w Łomży uczestniczyła w wigiliach klasowych zorganizowanych w szkołach współpracujących z Hufcem. Spotkania wigilijne odbyły się w Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Łomży oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.

Spotkania wigilijne rozpoczęły się występami młodzieży, która poprzez montaż słowno-muzyczny zaprezentowała inscenizacje dotyczące tradycji i symboliki świąt Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie niesie z sobą wielką radość i nadzieję ale jest także wezwaniem do zadumy nad wartościami, które wyznajemy. Podczas tych uroczystych spotkań wigilijnych symbolizujących wzruszający dzień roku, dzień wzajemnego przebaczenia, miłości i bliskości, przy wtórze kolęd wszyscy składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Uwieńczeniem tych wyjątkowych chwil był wspólny poczęstunek.

Łomża: Wigilie Hufca Pracy Łomża: Wigilie Hufca Pracy Łomża: Wigilie Hufca Pracy Łomża: Wigilie Hufca Pracy Łomża: Wigilie Hufca Pracy Łomża: Wigilie Hufca Pracy

Autor tekstu: Aneta Zielińska – wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: Aneta Zielińska, August Mrozowicz, Marzena Pachucka – wychowawcy Hufca Pracy w Łomży