• Page contrast
Kolno: Zakończenie programów integracyjnych

Początek roku szkolnego to okres przełamywania pierwszych lodów, młodzież poznaje kolegów, wychowawców, spotyka się z nowymi doświadczeniami. Aby ułatwić młodym ludziom adaptacje w środowisku, tradycyjnie od września do grudnia w Hufcu Pracy w Kolnie trwały programy adaptacyjno-integracyjne, przeznaczone dla nowoprzyjętych uczestników. W tym roku nosiły nazwę „Integracja na start!” i „ Razem lepiej”. Programy te przewidywały wiele atrakcji i zajęć stworzonych tak, by pomogły młodzieży poznać się lepiej poprzez wspólne zabawy, aktywność ruchową, zajęcia plastyczne. W treści programów wplecione zostały również kwestie dotyczące bezpieczeństwa w szkole i przestrzegania prawa przez młodzież szkolną.

20-godzinne cykle spotkań rozpoczęły się od poinformowania uczestników o obowiązujących zasadach podczas zajęć, o celach i tematach zaplanowanych w ramach programów. Kolejne spotkania poprowadził przedstawiciel Straży Miejskiej, który poruszył najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem, wyjaśnił pojęcie stalkingu, omówił profilaktykę uzależnień, przedstawił zagadnienia dotyczące prześladowania, wyśmiewania i poniżania drugiej osoby oraz kradzieży i przywłaszczenia mienia. Ponadto, dzięki różnym zabawom proponowanym przez wychowawców, uczestnicy wspólnie uczyli się, jak radzić sobie ze stresem i integrować się w grupie. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia integracyjno-plastyczne „Chmurka szczęścia”, „Budujemy mosty” oraz zabawy, takie jak „Sport dobry na wszystko”. Uczestnicy wzięli też udział w spotkaniu pt. „Planszówki są ok!”. Były to zajęcia z wykorzystaniem dostępnych gier i zabaw planszowych. W ramach programów nie zabrakło również integracji przy wspólnym posiłku, gier słownych, luźnych rozmów i żartów.

Programy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy chętnie brali udział w zorganizowanych przez wychowawców zajęciach. Kadra Hufca Pracy dołożyła wszelkich starań, by ułatwić grupom wzajemne poznanie się i nawiązanie nowych kontaktów.

Kolno: Zakończenie programów integracyjnych Kolno: Zakończenie programów integracyjnych Kolno: Zakończenie programów integracyjnych Kolno: Zakończenie programów integracyjnych

Autor tekstu: Przemysław Śniadach - wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
Zdjęcia: Przemysław Śniadach - wychowawca Hufca Pracy w Kolnie, Agnieszka Duda - p.o. komendanta Hufca Pracy w Kolnie